Mumbai

पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदे भरण्यात येणार –पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

 राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदे भरण्यात येणार आहेत.याबाबतची कार्यवाही करण्यात येत आहेअशी माहिती पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली.

            लक्षवेधी सूचनेस उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले कीराज्यातील पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदांचा आढावा घेतला जात आहे. आढावा घेतल्यानंतर राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत पदे भरली जाणार आहेत. पशुधन पर्यवेक्षक पद प्रत्यक्ष क्षेत्रीय स्तरावरील आहे. त्यामुळे या पदावर प्राधान्याने भरती केली जाईलअसे त्यांनी सांगितले.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *